KRAJOWA OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU KOLEJNICTWA
Rury kanalizacyjne przeciskowe z polimerobetonu

Krajowa Ocena Techniczna
nr IK-KOT-2018/0048


Treść oceny technicznej  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 2,43 MB)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB
Rury kanalizacyjne PRC-OC, PRC-TC i PRC-TK z polimerobetonu

Krajowa ocena techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
nr ITB-KOT-2020/1515 wydanie 1


Treść oceny technicznej  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 14,5 MB)

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

Krajowa Ocena Techniczna
Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
nr ITB-KOT-2020/1425 wydanie 1


Treść oceny technicznej   (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 9,08 MB)
Aneks nr 1 do oceny technicznej   (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 547 kB)

Opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa

Opinia o możliwości stosowania na terenach górniczych zbiorników i studzienek kanalizacyjnych BETONSTAL o średnicach od DN800 do DN2000 z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu.Dokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 597 KB)

Dokumentacja pracy badawczo-usługowej Głównego Instytutu Górnictwa

Opinia o możliwości stosowania na terenach górniczych zbiorników i studzienek kanalizacyjnych BETONSTAL o średnicach DN1OOO, DN1200 i DN15OO z polimerobetonowych elementów prefabrykowanych o pogrubionych ściankachDokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 6,92 MB)

Dokumentacja pracy badawczo-usługowej Głównego Instytutu Górnictwa

Ocena możliwości stosowania na terenach górniczych owalnego zbiornika polimerobetonowego DN2000/4000 produkowanego przez BETONSTAL.Dokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 242 KB)

Atest higieniczny
Rury i studnie kanalizacyjne z polimerobetonu

Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
nr B-BK-60210-1479/19


Treść atestu  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 702 kB)

Certyfikat BVQI

Certyfikat Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 w zakresie produkcji wyrobów z polimerobetonu.

Certyfikat w wersji polskiej  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 89 kB)

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne