PolimerobetonPolimerobeton - oznaczany jest w normach branżowych przez PRC (skrót ang. polyester resin concrete) - beton żywiczny. Jest to mieszanina kruszyw mineralnych i mikrowypełniacza wiązana wysokoreaktywną żywicą poliestrową poddawanej utwardzeniu przez zastosowanie inicjatora uaktywnionego przyspieszaczem reakcji. W efekcie uzyskany beton żywiczny posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe oraz dużą odporność chemiczną.
Beton żywiczny cechuje ponadto:

Właściwości betonu żywicznego predestynują go szczególnie do zastosowań w trudnych warunkach pracy a zwłaszcza w warunkach zagrożenia korozyjnego. Istnieje wiele przykładów zastosowań, w których użycie betonu żywicznego wiąże się z dużą efektywnością ekonomiczną.


Wyroby prefabrykowane z polimerobetonu
Prefabrykacja elementów polimerobetonowych do zabudowy wodno - ściekowej wykorzystuje wszystkie wyżej opisane zalety betonu żywicznego. Należy ponadto nadmienić, że zastosowanie betonu żywicznego umożliwia szybką rotację form, co wiąże się ze skróceniem czasu realizacji zamówień.


Właściwości fizyczne polimerobetonu:
Właściwość Wartość
Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12-20 MPa
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa
Ścieralność wg PN-EN 295-3:1999 średnie wytarcie 0,3 mm
Nasiąkliwość wodą [nw] <0,10%
Odporność chemiczna na agresywne media [pH] od 1 do 10
NOWA REKOMENDACJA TECHNICZNA DLA POLIMEROBETONOWYCH RUR KANALIZACYJNYCH

Od 30 czerwca 2014 r dysponujemy Rekomendacją Techniczną RT ITB-1270/2014 - dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B, potwierdzającym, że sieci kanalizacyjne wykonane z tych wyrobów są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane.
Treść rekomendacji  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 772 kB)

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne