Studzienki kanalizacyjne z polimerobetonu

Studzienkę można połączyć z przewodami kanalizacyjnymi, wykonanymi z rur polimerobetonowych, żeliwnych, kamionkowych, betonowych, stalowych, z polichlorku winylu, polietylenu lub z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP).

Montowanie króćca przyłączeniowego polega na jego wklejeniu w nawiercony uprzednio otwór w elemencie dennym studzienki. Wklejenie króćców wykonuje się na klej epoksydowy. Połączenie może być wykonane na wpust, z przejściem szczelnym zewnętrznym, na wpust z uszczelką elastomerową, na złączkę z uszczelką elastomerową zewnętrzną lub jako połączenie kielichowe zewnętrzne. Jako przejścia szczelne stosuje się przejścia z PCV, PE, GRP lub kamionki.

Studnie mogą być wyposażone w stopnie złazowe, wykonane z żeliwa szarego o wymiarach 150 x 175 mm (głębokość x szerokość), odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, usytuowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej wynoszącej 300 mm i w odległości poziomej wynoszącej 300 mm od osi stopni.

Stopnie włazowe mocowane są do ściany komory studzienki o grubości 30 ÷ 60 mm za pomocą śrub z nakrętkami. Osadzenie stopni uszczelniane jest za pomocą kitu na bazie na bazie żywicy epoksydowej.

W studzienkach o średnicy DN 2000 mm, o grubości ścianki 95 mm, stopnie włazowe mocowane są za pomocą stalowych śrub rozporowych. Zwieńczenia w postaci włazu, o klasie odpowiedniej do usytuowania studni, powinny być zgodne z PN-EN 124 lub posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM.WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWErury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne