Polimerobetonowe rury kanalizacyjne PRC-TC

do montażu w technologii bezwykopowej

Polimerobetonowe rury do mikrotunelingu o przekroju okrągłym PRC-TC wyposażone są w sprzęgło łączące wykonane jako pierścień ze stali czarnej S235/S355, kwasoodpornej V2A, (V4A) lub trudnordzewiejącej Corten.

Średnica zewnętrzna takiego pierścienia jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej rury.

Dla rur o średnicy DN 800mm pierścień sprzęgający wykonany z V2A lub V4A nasadzany jest na gumową uszczelkę. Podobna uszczelka znajduje się również na drugim końcu rury.

W przypadku rur o średnicach nominalnych DN1000 i większych pierścień sprzęgający dostępny we wszystkich w/w rodzajach stali zinegrowany jest z jednego końcem rury przy zastosowaniu dwukomponentowego kleju epoksydowego. Drugi bosy koniec rury zaopatrzony jest w dwie uszczelki elastomerowe EPDM lub SBR ewen. NBR, na które podczas łączenia rur nasuwany jest w pierścień stalowy rury poprzedzającej. Do czoła rur przeciskowych, od strony gdzie znajduje się stalowy pierścień sprzęgający, przyklejony jest pierścień wykonany z miękkiego drewna lub płyty wiórowej lub płyty OSB służący do wyrównania naprężeń dociskowych występujących na powierzchni czołowej rur w trakcie instalacji rurociągu.


Schematy połączeń rur:
rury DN800 (PDF, 98 KB)
rury DN1000 (PDF, 344 KB)
rury DN1200 (PDF, 319 KB)
rury DN1400 (PDF, 96 KB)
rury DN1600 (PDF, 98 KB)
rury DN2000 (PDF, 102 KB)Poniższa tabela przedstawia oferowany asortyment rur przeciskowych:
Lp. Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica zewnętrzna
[mm]
Grubość ściany
[mm]
Długość
[mm]
Waga
[kg]
Dop. siła przecisku
[kN]
1. 800 960 80,0 2000 1000 2720
2. 1000 1184 92,0 3000 2216 4140
3. 1200 1482 141,0 3000 4096 5550
4. 1400 1720 160,0 3000 5420 7400
5. 1600 1940 170,0 3000 6520 8950
6. 2000 2390 195,0 3000 9278 13300


Zrealizowane inwestycje z zastosowaniem polimerobetonowych rur kanalizacyjnych PRC-TC firmy BETONSTAL:
Lp Inwestycja Rodzaj rury, średnica Długość łączna
[m]
Rok
1. Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie PRC-TC 1400 1468 2005
2. Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie PRC-TC 1400 707 2007
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki k. Warszawy PRC-TC 800 90 2008
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złota Karczma w Gdańsku PRC-TC 800 200 2008
5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Kolektor Ślęża Wrocław PRC-TC 1600 1056 2009
6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy realizacji zamierzenia budowlanego AOW – Wrocław PRC-TC 800 24 2009
7. Budowa Magistrali wodociągowej - rura osłonowa Bydgoszcz PRC-TC 1000 72 2010
8. Budowa kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania – Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady - Poznań PRC-TC 1200 99 2010
9. Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie PRC-TC 1400 199 2010
10. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania – Budowa mostu drogowego Toruń PRC-TC 1200 168 2011
11. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w związku z budową wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce PRC-TC 800 130 2011
12. Budowa kanału ściekowego w Trasie Armii Krajowej Etap I - Zadanie Ia, w Warszawie PRC-TC 800 140 2012
13. Budowa kanału ściekowego w Al. Krakowskiej w Warszawie. PRC-TC 800 730 2012
14. Budowa kanalizacji przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie. PRC-TC 800 278 2013
15. Budowa Obwodnicy S2 w Warszawie PRC-TC 800 248 2013
16. Przebudowa magistralnej sieci wodnej w Łodzi - rura osłonowa dla przewodowej rury ciepłowniczej. PRC-TC 1200 52 2013
17. Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dęblinie PRC-TC 1000 273 2013
PRC-TC 1200 70,5
18. Przebudowa kolektora wód dołowych – rejon „Pstrowski" Zabrze PRC-OC 800 471 2014
PRC-TC 800 26
19. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ulicy Torowej i Łukowskiej w Siedlcach PRC-TC 1400 165 2014
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bochni PRC-TC 1400 69 2014
PRC-TC 800 36
21. Drogi dojazdowe dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku PRC-TC 1000 315 2014
PRC-TC 800 48
22. Budowa Kolektora Sucholeskiego na terenie Suchego Lasu i Poznania PRC-TC 800 3234 2014
PRC-OC 800 243WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE
rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne