Polimerobetonowe obudowy przepompowni

zbiorniki o kształcie owalnym


Stosowane są wówczas gdy pojemność lub wymiary zbiornika o przekroju okrągłym są niewystarczające. Wykorzystywane głównie jako przepompownie wód deszczowych i sanitanych. Maksymalna pojemność zbiornika to 63 m3.
Wymiary zbiorników owalnych w rzucie (szerokość wewnętrzna x długość wewnętrzna):
1200 x 2000 lub 1200 x 2500 mm,
1500 x 2000 lub 1500 x 2500 lub 1500 x 3000 mm,
2000 x 2500 lub 2000 x 3000 lub 2000 x 3500 lub 2000 x 4000 mm.
Wysokość zbiorników do 9 m.
Każdorazowe zastosowanie zbiorników owalnych powinno opierać się na projekcie budowlanym, uwzględniającym przewidywane obciążenia, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane z lokalizacją obiektu.WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWEPrzykładowy polimerobetonowy zbiornik BETONSTAL
Polimerobetonowe zbiorniki owalne BETONSTAL


Opis rysunku:


  1. płyta denna owalna o symbolu OPD;

  2. owalny segment komory o symbolu OK;

  3. pośrednia płyta usztywniająca o symbolu OPU;

  4. pokrywowa żelbetowa z włazem według indywidualnego projektu technicznego;

  5. sklejenie klejem epoksydowym, wykonane w zakładzie produkcyjnym;

  6. sklejenie klejem epoksydowym, wykonane w zakładzie produkcyjnym;

  7. sklejenie klejem epoksydowym, wykonane w miejscu wbudowania
Tabela elementów składowych zbiorników owalnych:
Element Wys.
[mm]
Toler. wymiar.
[%]
Szer. wewn.
[mm]
Szer. zewn.
[mm]
Dług. wewn.
[mm]
Dług. zewn.
[mm]
Toler. wymiar.
[mm]
Płyta denna 60≤hd≤100 2 - 1330 - 2130
2630
±10
60≤hd≤100 - 1660 - 5550
100≤hd≤150 - 2250 - 7400
Komora studzienki hk≤3000 1 1200 1320 2000
2500
2080
2580
±10
hk≤3000 1500 1640 2000
2500
3000
2100
2600
3100
hk≤3000 2000 2190 2500
3000
3500
4000
2690
3190
3690
4190
Płyta pośrednia usztywniajaca 100 2 1600 2250 2100
2600
3100
3600
2750
3250
3750
4250
±10
Płyta przykrywająca żelbetowa 100 2 1600 2250 2100
2600
3100
3600
2750
3250
3750
4250
±10
rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne