Obudowy przepompowni ścieków

Obudowę przepompowni można połączyć z przewodami kanalizacyjnymi, bezciśnieniowymi lub ciśnieniowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej, z polichlorku winylu PVC, polietylenu lub polipropylenu PP, rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP).

Montowanie króćca przyłączeniowego polega na wywierceniu w ściance zbiornika otworu i wklejeniu w otwór za pomocą kleju epoksydowego. Połączenie może być wykonane na wpust, z przejściem szczelnym zewnętrznym, na wpust z uszczelką elastomerową, na złączkę z uszczelką elastomerową zewnętrzną lub jako połączenie kielichowe zewnętrzne.

Jako przejścia szczelne stosuje się przejścia z PCV, PE, GRP lub kamionki.

W przypadku przewodów tłocznych w obudowach przepompowni ścieków możliwe jest również zastosowanie, jako przejścia szczelnego - tulei osłonowej – stalowej, przez którą przepuszcza się właściwą rurę przewodową, a jako uszczelnienie stosuje się łańcuch uszczelniający lub uszczelnienie typu GP.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE


   
rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne