I. Polimerobetonowe rury kanalizacyjne
przeznaczone są do grawitacyjnego odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych (przemysł chemiczny, rafineryjny, przetwórstwa spożywczego)
rury do montażu w technologii bezwykopowej
rury odkrywkowe


ZAKRES BADAŃ DLA RUR KANALIZACYJNYCH
  1. Określenie siły niszczącej przy zgniataniu odcinków rur lub ich wycinków wraz z określeniem wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
  2. Określenie wytrzymałości na ściskanie polimerobetonu dla próbek wyciętych z rury.
  3. Wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej rury po obciążeniem pulsacyjnym.
  4. Ocena szczelności rur i złączy pod krótkotrwałym wewnętrznym ciśnieniem wody.
  5. Określenie siły niszczącej pod obciążeniem długotrwałym z uwzględnieniem wpływu agresywnych czynników.

II. Studzienki z polimerobetonu
W zależności od wymagań klienta studzienki polimerobetonowe dostarczane mogą być w postaci monolitycznej lub w częściach - do montażu w wykopie.
studzienki kanalizacyjne
studzienki pomiarowe
studzienki rewizyjne


III. Zbiorniki polimerobetonowe
oferowane są jako kompletnie scalone z elementów prefabrykowanych (płyty górnej, dolnej i komory zbiornika). Podstawowymi zaletami polimerobetonowych zbiorników jest możliwość podłączenia różnych typów przewodów, szczelność, odporność na agresywne media i prostota instalacji zbiornika. Oferujemy zbiorniki o przekroju okrągłym i owalnym.
obudowy przepompowni
obudowy separatorów
obudowy przepompowni - zbiorniki o kształcie owalnym
piaskowniki

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne