BETONSTAL Sp z o.o. powstała w grudniu 1991 roku. Od chwili założenia przedmiotem działalności firmy była produkcja materiałów budowlanych.

Obecnie główną działalnością firmy jest produkcja prefabrykatów z polimerobetonu stosowanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Właścicielem firmy jest CENTROSTAL-ALLOYS SP. Z O.O. z Katowic.

Siedziba firmy i zakład produkcyjny mieści się w Szczecinie.

Produkcja odbywa się w kompleksowo wyposażonej hali oraz w budynkach towarzyszących.

W chwili obecnej jesteśmy jednym z największych dostawców prefabrykatów polimerobetonowych do zabudowy wodno-ściekowej na rynek polski. Do bieżącej kontroli właściwości fizycznych mającej na celu utrzymywanie stałej jakości produkowanych wyrobów spółka dysponuje własnym laboratorium wyposażonym w sprzęt do badań wytrzymałościowych i pomiarowych. Badania okresowe i wstępne badania typu przeprowadzane są w jednostkach takich jak Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników. Celem nadrzędnym naszej spółki jest uzyskanie pełnej satysfakcji klienta i jego powrót do firmy.

Dla realizacji naszego celu stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 wdrożony i certyfikowany przez BVQi od 2005r.

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne